Dinsdag 26 juni (vanaf 20:00): Algemene Ledenvergadering

Op 26 juni vindt de tweede ALV van deze maand plaats. Ook deze zal in de Filmzaal van de Pelibar zijn, waar we ook spelavonden houden. Op deze ALV zullen eerst de Cultuursociëteit en de Locaatcie verslag uitbrengen van de afgelopen maanden. Daarna willen we graag de discussie openen over de toekomst van de locatie van Het Duivelsei. Hier willen we ook stemmen over het definitieve lidmaatschap van de Cultuursociëteit. Dit is een belangrijke ALV, dus we hopen dat zoveel mogelijk mensen aanwezig zullen zijn. Alle documenten heb je al mogen ontvangen in aparte mails.